Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - Bijhouden administratie uitgegeven apparatuur
Verwerkingsnummer 5202
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers wie apparatuur ontvangen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, handtekening
Verzameldoel Registreren gebruikersapparatuur die gebruiker heeft ontvangen of in b.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 1 jaar na afloop van het contract.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Registreren ingeleverde apparatuur
Bewaartermijn 1 jaar na inleveren apparatuur
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers servicedesk die registreren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, handtekening
Verzameldoel Registreren ingeleverde apparatuur
Bewaartermijn 1 jaar na inleveren apparatuur
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren ingeleverde apparatuur
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ten behoeve van complete administratie is het nodig dat het CBG registreert dat apparatuur zoals laptops en telefoons weer zijn ingeleverd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers servicedesk (geinsourced)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND