Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gastransitie vanuit burgerperspectief
Verwerkingsnummer 5205
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) respondenten: woningeigenaren in Nederland
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens, leeftijd en opleidingsniveau. tbv werving voor focusgroepen We vragen in focusgroepen naar kennis, opvattingen en houdingen over het gasvrij wonen en de veranderingen die dit met zich mee gaat brengen qua verwarmen en koken. in de vorm van focusgroepen, die worden opgenomen op video en waar geluidsopnamen van worden gemaakt, die worden getranscribeerd.
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Specifiek doen we onderzoek naar de kijk van woningeigenaren in Nederland op de gastransitie en haar gevolgen in algemene zin en voor hun persoonlijke situatie.
Bewaartermijn contactgegevens worden na afronding project verwijderen, dwz uiterlijk 31-6-2019 Audio- en beeld opnames worden gewist na rapportage Transcripten bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en wetenschappelijke reproduceerbaarheid
Bron Contactgegevens afkomstig uit eigen panel en deur-tot-deur werving onderzoeksbureau
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP onderzoekers op het gebied van duurzaamheid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND