Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bestuurlijke boete en waarschuwing
Verwerkingsnummer 5246
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen waar het primaire Awb-besluit op betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BIG-registratienummer, andere (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens die in het kader van de besluitvorming zijn verwerkt
Verzameldoel Het opleggen van bestuurlijke boete of waarschuwing
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Andere personen die zijn betrokken bij de besluitvorming door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, andere persoonsgegevens die in het kader van de besluitvorming zijn verwerkt
Verzameldoel Het opleggen van bestuurlijke boete of waarschuwing
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het opleggen van bestuurlijke boete of waarschuwing
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND