Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Schriftelijke aanwijzing, bevel
Verwerkingsnummer 5247
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De zorgaanbieder (vertegenwoordiger / verantwoordelijke) aan wie de schriftelijke aanwijzing, bevel (en eventueel last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) wordt opgelegd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens artikel 2 tot en met 11 en 13 tot en met 23 dan wel in een aanwijzing of bevel als bedoeld in artikel 27 of artikel 28 Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) is bepaald, alsmede het geven van een bevel of aanwijzing op basis van deze artikelen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Andere personen die zijn betrokken bij het inspectieonderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, andere persoonsgegevens die in het kader van de besluitvorming zijn verwerkt
Verzameldoel Toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens artikel 2 tot en met 11 en 13 tot en met 23 dan wel in een aanwijzing of bevel als bedoeld in artikel 27 of artikel 28 Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) is bepaald, alsmede het geven van een bevel of aanwijzing op basis van deze artikelen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens artikel 2 tot en met 11 en 13 tot en met 23 dan wel in een aanwijzing of bevel als bedoeld in artikel 27 of artikel 28 Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) is bepaald
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND