Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie Wet afbreking zwangerschap
Verwerkingsnummer 5283
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melders, zijnde contactpersonen voor de registratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Identificeren van de gegevensleverancier voor het uitzenden van de vragenlijst en voor het ontvangen van de ingevulde vragenlijst; Contact opnemen met de gegevensleverancier indien nadere informatie over de verstrekte gegevens nodig is
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie in het kader van de Wet afbreking zwangerschap ten behoeve van het toezicht op de zorginstellingen met een vergunning in het kader van de Wet afbreking zwangerschap
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Jaarlijkse rapportage van landelijke gegevens
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND