Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzendlijsten (Nieuwsberichten, Evenementen, Rapporten)
Verwerkingsnummer 5471
Verantwoordelijke(n)
  • Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager / Geabonneerde
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens zoals naam, e-mail en organisatie, soms aangevuld met rol/functie van aanvrager/geabonneerde - bijvoorbeeld als het nieuwsbericht of evenement gericht is op (een) bepaalde doelgroep(en).
Verzameldoel Verzending van informatie (nieuwsberichten, evenementen, rapporten) aan de juiste persoon met gebruikmaking van de juiste contactgegevens.
Bewaartermijn Tot wederopzegging door de aanvrager/geabonneerde, en/of tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de nieuwsberichtenfaciliteit, en/of tot maximaal 1 jaar na afloop van het evenement.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerking van persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, en organisatie - soms ook aangevuld met rol/functie - voor het maken en up to date houden van verzendlijsten. Voor de verzending van bijvoorbeeld nieuwsberichten, evenementen en rapporten. Opname op de verzendlijst(en) gebeurt op verzoek van de betrokkene (aanvragen documentatie, mailinglist nieuwsbrief, etc.)
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aanvrager / Geabonneerde

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur