Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Smoelenboek en Verjaardagskalender
Verwerkingsnummer 5475
Verantwoordelijke(n)
  • Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers (zowel in- als extern) van de afdeling of directie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, geboortedatum (desgewenst alleen geboortejaar), foto (door medewerker zelf aangeleverd), optioneel aangevuld met informatie over de afdeling en functie waarin de medewerker werkt.
Verzameldoel Informeren van collega's van de afdeling of directie
Bewaartermijn Voor zolang als de medewerker werkt op de afdeling of directie, en/of tot de medewerker zijn toestemming intrekt, en/of tot beëindiging van de afdeling of directie waar de medewerker werkt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerking voor het gevraagd en ongevraagd informeren van interne collega's over de samenstelling van de afdeling of directie (Smoelenboek) en/of het delen van verjaardagen met collega's van de afdeling of directie.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers (in- en extern) van de afdeling of directie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur