Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking FKC - Klachtenregistratie
Verwerkingsnummer 5477
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen farmaceutische industrie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam contactpersoon Naam firma e-mailadres Telefoonnummer
Verzameldoel Klachten afhandelen en rapporteren
Bewaartermijn 7 jaar. Met uitzondering van klachten die via de Nationale Ombudsman bij het aCBG binnenkomen wegens ontevredenheid over de afhandeling in eerste aanleg door het aCBG. Dergelijke klachten worden bewaard (Nationaal Archief).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan geen communicatie en klachtafhandeling mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam (Adres) e-mailadres (Telefoonnummer)
Verzameldoel Klachten afhandelen en rapporteren
Bewaartermijn 7 jaar. Met uitzondering van klachten die via de Nationale Ombudsman bij het aCBG binnenkomen wegens ontevredenheid over de afhandeling in eerste aanleg door het aCBG. Dergelijke klachten worden bewaard (Nationaal Archief).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan geen afhandeling van klachten mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Klachten afhandelen en rapporteren (Algemene wet bestuursrecht, H9)
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CBG-medewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND