Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verscherpt toezicht
Verwerkingsnummer 5511
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De zorgaanbieder (vertegenwoordiger / verantwoordelijke) aan wie de schriftelijke aanwijzing, bevel (en eventueel last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) wordt opgelegd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, op grond van artikel 36 van de Gezondheidswet, naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dat in dit kader leidt tot het instellen (verlengen en/of beëindigen) van verscherpt toezicht bij een zorgaanbieder
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Andere personen die zijn betrokken bij het inspectieonderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, andere persoonsgegevens die in het kader van de besluitvorming zijn verwerkt
Verzameldoel Het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, op grond van artikel 36 van de Gezondheidswet, naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dat in dit kader leidt tot het instellen (verlengen en/of beëindigen) van verscherpt toezicht bij een zorgaanbieder
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Melding; Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, op grond van artikel 36 van de Gezondheidswet, naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dat in dit kader leidt tot het instellen (verlengen en/of beëindigen) van verscherpt toezicht bij een zorgaanbieder
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND