Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Toegangsbeheer fysieke toegang
Verwerkingsnummer 5597
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, functie, afdeling, startdatum, vast of externe, type aanstelling, foto, nationaliteit
Verzameldoel Doel is het verzamelen van de gegevens om de Rijkspas aan te vragen. Maar niet alle gegevens staan ook daadwerkelijk op de Rijkspas.
Bewaartermijn Looptijd van het dienstverband/overeenkomst. Daarna nog 3 maanden bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als betrokkene de gegevens niet aanlevert is uitgifte en aanvraag van Rijkspas niet mogelijk.
Soort gegevens Informatie van het paspoort: Naam, achternaam, geboortedatum.
Verzameldoel Uitgifte Rijkspas
Bewaartermijn Looptijd van het dienstverband/overeenkomst. Daarna nog 3 maanden bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Rijkspas uitgifte niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Bezoekers van het CBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie
Verzameldoel Interne controle en bedrijfsbeveiliging Het verlenen een tijdelijke Rijkspas t.b.v toegang tot gebouwen of informatie... lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 3 maanden
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Toegang tot het gebouw niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het toekennen van toegangsbevoegdheden bezoekers
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gezien de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden is het van belang dat het CBG de mogelijkheid heeft tot het toekennen van toegangsbevoegdheden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Receptie
  • HRM

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND