Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Verwerken van vragen via website contactformulier ("Stel uw Vraag")
Verwerkingsnummer 5789
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Correspondent zijnde; journalist, zorgprofessional, vertegenwoordiger farmaceutisch bedrijf, advocaat/jurist
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en achternaam.
Verzameldoel Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Analyseren van het aantal vragen en de aard hiervan.
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens E-mailadres correspondent
Verzameldoel Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan zijn wij niet in staat de vraag de beantwoorden. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk contact op te nemen met de betrokkene.
Soort gegevens Inhoud vraag
Verzameldoel Archiveren vraag Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Analyseren van het aantal vragen en de aard hiervan.
Bewaartermijn Onbepaalde tijd gearchiveerd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is het beantwoorden van de vraag niet mogelijk. Betrokkene kan wel bewust kiezen om persoonsgegevens niet of zo min mogelijk mee te nemen. De koppeling met naam en email adres wordt verwijderd.
Soort gegevens Organisatie
Verzameldoel Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Vereist voor het beantwoorden van de vraag om een check te kunnen doen op de legitimiteit van de aanvraag.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Correspondent zijnde een burger/patiënt
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres
Verzameldoel Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan zijn wij niet in staat de vraag de beantwoorden. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk contact op te nemen met de betrokkene.
Soort gegevens Inhoud van de vraag
Verzameldoel Archiveren vraag Het beantwoorden van de vraag van de correspondent.
Bewaartermijn De inhoud van de vraag wordt voor onbepaalde tijd bewaard. De persoonsgegevens van de afzender worden hierbij verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ander is het beantwoorden van de vraag niet mogelijk. Betrokkene kan wel bewust kiezen om persoonsgegevens niet of zo min mogelijk mee te nemen. De koppeling met naam en e mail adres wordt verwijderd.
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beantwoorden van de vraag van de correspondent.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CBG medewerkers die op basis van hun expertise de vraag dienen te beantwoorden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND