Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - reserveren van DCP timeslots via CBG-website
Verwerkingsnummer 5791
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zakelijke contactgegevens van aanvragers van handelsvergunningen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor en achternaam Emailadres, Application form met: Naam bedrijf Vestigingsgegevens Tel.nummer Emailadres Handtekening
Verzameldoel Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsvergunning in het kader va de decentrale procedure
Bewaartermijn Maximaal 3 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders geen communicatie mogelijk met aanvragers over de planning
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Afdelingshoofden Farmacotherapeutische groepen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie
Verzameldoel Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsverg.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal 3 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders geen communicatie met de aanvrager mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsvergunningen in het kader van de decentrale procedure
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdelingshoofden Farmacotherapeutische Groep
  • Entopic

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND