Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Uitvoeren sentimentanalyse CBG
Verwerkingsnummer 5792
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers social media
Persoonsgegevens
Soort gegevens Publiek openbaar gemaakte informatie zoals naam, woonplaats, geslacht, leeftijd, statusupdates, opmerkingen en posts op social media. Afgeschermde accounts worden niet meegenomen.
Verzameldoel Bijhouden sentiment over CBG dmv analyses van social media.
Bewaartermijn Social media is inzichtelijk via de tool. Hierin worden alleen openbaar gemaakte posts getoond. De analyse wordt getoond op het intranet, hierin wordt gelinkt naar posts of wordt een kopie van de tekst gemaakt zonder persoonsgegevens om de inbreuk zo veel mogelijk te verminderen. Via de tekst is het in theorie nog mogelijk iemand te herleiden, maar slechts als deze informatie nog openbaar is.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden sentiment over CBG dmv analyses van social media.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Door in te spelen op sentiment kan worden geanticipeerd op welk type vragen er binnen komen en waar deze over zouden laten gaan. Daarbij worden openbaar gemaakte social media accounts geanalyseerd. Om de inbreuk zo veel mogelijk te verminderen wordt er alleen gelinkt naar de bron of slechts een snapshot van de tekst getoond. Daarmee is de informatie slechts herleidbaar als deze nog openbaar is.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling communicatie
  • Medewerkers CBG in vorm van geanonimiseerd rapport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND