Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Registratie van abonnees CBG-nieuwsbrieven
Verwerkingsnummer 5793
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geabonneerde nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres
Verzameldoel Nieuwsbrief over ontwikkelingen m.b.t. het CBG, publicaties zoals jaar.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Nieuwsbrief voor aanvragers en handelsvergunninghouders om op de hoogt.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Nieuwsbrief voor zorgverleners om op de hoogte te blijven van risico-m.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gedurende looptijd inschrijving
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Auteurs nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam auteurs nieuwsbrieven
Verzameldoel Uitsturen - Nieuwsbrief voor aanvragers en handelsvergunninghouders o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Uitsturen - Nieuwsbrief over ontwikkelingen m.b.t. het CBG, publicatie.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Uitsturen - Nieuwsbrief voor zorgverleners om op de hoogte te blijven .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn N.v.t. Wordt uitgestuurd en gepubliceerd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitsturen van nieuwsbrieven over ontwikkelingen m.b.t. het CBG, publicaties zoals jaarverslagen en uitnodigingen tot bijeenkomsten (zoals collegedag en dag van de therapietrouw) die het CBG organiseert.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers afdeling Communicatie - CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND