Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IV - ITIL processen (event/incident-, change- , supplier management, )
Verwerkingsnummer 5798
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers CBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Medewerkers die melden: Naam, emailadres
Verzameldoel Uitvoeren van ITIL en ITIL-gerelateerde taken, zoals: registreren meldingen/aanvragen/incidenten/wijzigingen, event/incident management, bijhouden administratie, change management, testen, beheer, etc.
Bewaartermijn Onbepaalde tijd. Meldingen worden geregistreerd en voor onbepaalde tijd bewaard. In principe worden er geen bewaartermijnen gehanteerd maar worden stukken verwijderd als wordt gezien dat er geen noodzaak tot bewaren is. Er worden alleen gegevens bewaard van medewerkers van het CBG.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Medewerkers die zaak behandelen: Naam, functie, zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Uitvoeren van ITIL en ITIL-gerelateerde taken, zoals: registreren meld.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Onbepaalde tijd. Meldingen worden geregistreerd en voor onbepaalde tijd bewaard. In principe worden er geen bewaartermijnen gehanteerd maar worden stukken verwijderd als wordt gezien dat er geen noodzaak tot bewaren is. Er worden alleen gegevens bewaard van medewerkers van het CBG.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Betrokken medewerkers leverancier(s)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens.
Verzameldoel Registratie betrokkenen onderhoudswindows- en weekenden voor ICT onderhoud Efficiënte en effectieve ICT dienstverlening door uitvoeren van ITIL e.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Voor ICT onderhoudswindows voor de duur van de werkzaamheden Voor supplier management: tot 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Efficiënte en effectieve ICT dienstverlening door uitvoeren van ITIL en ITIL-gerelateerde taken, zoals: registreren meldingen/aanvragen/incidenten/wijzigingen, event/incident management, change management, testen, beheer, supplier management etc.)
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: ITIL processen zijn onderdeel van continue ontwikkeling van IV onderdelen, hiermee wordt de continuïteit en bedrijfsvoering van de organisatie gewaarborgd. ITIL processen zijn een integraal onderdeel van de organisatie.
Doel verwerking Registratie betrokkenen onderhoudswindows- en weekenden voor ICT onderhoud
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Noodzakelijk om met elkaar te communiceren.
Doel verwerking Supplier management
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers intern IV afdeling: Functioneel (applicatie) beheer; technisch applicatiebeheer; Change manager; Service Level Manager; Hoofd IV; netwerkbeheer; databasebeheer.
 • Medewerkers intern CBG Leidinggevenden, medewerkers CBG overige afdelingen
 • Medewerkers extern: Back-up en restore (externe partij); ICI beheer (externe partij); Servicedesk (externe partij); serverbeheer (externe partij)
 • Bij onderhoud betrokken medewerkers van CBG en leveranciers.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 8275
UTRECHT
NEDERLAND