Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Naleving- en handhavingsverzoeken inzake medische hulpmiddelen
Verwerkingsnummer 6020
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon van toezichthouders van EU-lidstaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van fabrikanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Contactpersonen van lidstaten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van gemachtigden van fabrikanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Contactpersonen van lidstaten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van distributeurs
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Contactpersonen van lidstaten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon van andere relevante marktdeelnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Contactpersonen van lidstaten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Toezichthouders EU-lidstaten

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND