Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wederinschrijving via het CIBG
Verwerkingsnummer 6061
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder CIBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, werkadres, e-mailadres
Verzameldoel Onderzoeken of de herintreder bekend is bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en of er bezwaren zijn tegen de wederinschrijving (zoals bij beroepsbeperkende afspraken)
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Beroepsbeoefenaar
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, professie, verwijzing naar bestaande meldingen, verwijzing naar gevonden gegevens in het IMI
Verzameldoel Onderzoeken of de herintreder bekend is bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en of er bezwaren zijn tegen de wederinschrijving (zoals bij beroepsbeperkende afspraken)
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder CIBG
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken of de herintreder bekend is bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en of er bezwaren zijn tegen de wederinschrijving (zoals bij beroepsbeperkende afspraken), met als basis paragraaf 4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • CIBG (indien er bezwaren zijn tegen de wederinschrijving)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND