Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verplichte meldingen inzake ontslag bij disfunctioneren
Verwerkingsnummer 7172
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder, zijnde een medewerker van een zorgaanbieder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Verantwoordelijk bestuurder van zorgaanbieder betrokken bij disfunctioneren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Zorgverlener waar de melding over gaat
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, functie, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-gegevens, dienstverband, AGB-code, gebied waarop disfunctioneren betrekking heeft, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Overige betrokkene(n) bij de melding (bijvoorbeeld een medisch behandelaar of collega)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, e-mailadres, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Patiënt / cliënt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Initialen, geboortedatum, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Familielid /-leden, nabestaande(n), mantelzorger(s) en / of (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van patiënt / cliënt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Relatie tot patiënt / cliënt, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Advocaat en andere belangenbehartiger(s) van zorgaanbieder / zorgverlener
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene of zorgaanbieder / zorgverlener
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externe experts ingeschakeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, BIG-nummer
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Openbaar Ministerie / Politie
 • Bureau Opsporing en Boetes (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • Regionale en centraal tuchtcollege
 • EU-lidstaten (IMI-melding)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? EU-lidstaten (IMI-melding)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND