Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Indienen voordracht aan het College van Medisch Toezicht
Verwerkingsnummer 7256
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Beroepsbeoefenaren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BIG-registratienummer, andere persoonsgegevens vermeld in het rapport/de voordracht/het beroepsschrift
Verzameldoel Indienen voordrachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Betrokkene; College van Medisch Toezicht; Dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Melders; Vertegenwoordigers van betrokkenen; Experts; Zorgaanbieders; CIBG
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in de op de zaak betrekking hebbende stukken
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, andere persoonsgegevens vermeld in de op de zaak betrekking hebbende stukken
Verzameldoel Indienen voordrachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn 15 jaar
Bron Betrokkene; College van Medisch Toezicht; Dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Melders; Vertegenwoordigers van betrokkenen; Experts; Zorgaanbieders; CIBG
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Indienen voordrachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep. De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en / of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • College van Medisch Toezicht

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND