Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandeling van klachten over het handelen van de IGJ
Verwerkingsnummer 7260
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Klager
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, e-mailadres, persoonsgegevens opgenomen in (reactie op) de klacht
Verzameldoel NAW gegevens en e-mailadres voor communicatie met klager; Inhoud klacht om klacht te beoordelen en te behandelen; Naam klager en inhoud klacht om rapportages te maken voor intern gebruik en de klachtadviescommissie, externe rapportages zijn geanonimiseerd; Leerlessen trekken uit klachtbehandeling
Bewaartermijn 5 jaar na sluiting klachtdossier
Bron Van betrokkene en aangeleverd door beklaagde. Indien noodzakelijk voor klachtbehandeling: raadpleging van interne gegevensbronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Beklaagde
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, afdeling, functie, overige persoonsgegevens opgenomen in (reactie op) de klacht
Verzameldoel Naam, afdeling beklaagde en inhoud klacht om klacht te beoordelen en te behandelen alsmede rapportages te maken voor intern gebruik en de klachtadviescommissie, externe rapportages zijn geanonimiseerd; Leerlessen trekken uit klachtbehandeling
Bewaartermijn 5 jaar na sluiting klachtdossier
Bron Van betrokkene en aangeleverd door klager. Indien noodzakelijk voor klachtbehandeling: raadpleging van interne gegevensbronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Overige personen die worden genoemd in een klacht
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens opgenomen in de klacht
Verzameldoel Inhoud klacht om klacht te beoordelen en te behandelen en om rapportages te maken voor intern gebruik en de klachtadviescommissie, externe rapportages zijn geanonimiseerd; Leerlessen trekken uit klachtbehandeling
Bewaartermijn 5 jaar na sluiting klachtdossier
Bron Van klager zelf en aangeleverd door beklaagde. Indien noodzakelijk voor klachtbehandeling: raadpleging van interne gegevensbronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren en behandelen van klachten over het handelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Rapportage over klachtbehandeling; Leren van klachten; Klacht bij de Nationale Ombudsman
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Inspecteur Generaal
 • Afdelingshoofden en Hoofdinspecteurs
 • Leden van de Klachtadviescommissie (externe commissie)
 • Medewerkers van de Nationale Ombudsman die betrokken zijn bij een klacht

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND