Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verplichte meldingen inzake calamiteiten en geweld Jeugd
Verwerkingsnummer 7265
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder, zijnde een medewerker van een jeugdhulpaanbieder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder, zijnde een medewerker van een zorgaanbieder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van jeugdhulpaanbieder(s) betrokken bij calamiteit / geweldsincident
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contact van andere jeugdhulpverlener(s) / jeugdhulpaanbieder(s) (ketenpartner) betrokken bij een calamiteit
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie / type aanbieder, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid /-leden die een calamiteit / geweldsincident onderzoekt / onderzoeken
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, relatie tot jeugdhulpaanbieder betrokken bij calamiteit / geweldsincident (intern of extern), overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Jeugdhulpverlener(s) betrokken bij een calamiteit
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-gegevens, SKJ-gegevens, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Betrokkene(n) bij een geweldsincident, zijnde een patiënt / cliënt (vermeende dader en / of slachtoffer)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Betrokkene(n) bij een geweldsincident, zijnde een medewerker van een jeugdhulpaanbieder (vermeende dader)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-gegevens, SKJ-gegevens, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Patiënt(en) / cliënt(en) betrokken bij een calamiteit
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Familielid / -leden, nabestaande(n), mantelzorger(s) en / of (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van patiënt / cliënt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Relatie tot patiënt / cliënt, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Advocaat en andere belangenbehartiger(s) van patiënt / cliënt of jeugdhulpaanbieder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene of patiënt / cliënt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externe deskundige(n) ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van jeugdhulpaanbieder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, naam werkgever, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externe experts ingeschakeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Openbaar Ministerie / Politie
 • Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeentelijke WMO-toezichthouders
 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND