Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rittenregistratie
Verwerkingsnummer 7288
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van IGJ die beschikken over een dienstauto (‘berijders’)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, afdeling, voertuiggegevens, ritgegevens (adres, tijd, datum en soort rit (woon-werk, zakelijk of privé)), gebruikersnaam/wachtwoord, IP-adres
Verzameldoel Naam: koppeling van de registratiemodule aan de persoon (en auto); E-mailadres: meldingen versturen naar de medewerker voor goedkeuring rittenregistratie; Afdeling: koppeling van rittenregistratie medewerker naar afdeling(manager); Voertuiggegevens: koppeling van voertuig aan medewerker; Ritgegevens: registreren verreden kilometers ivm verrekening privékilometers en bepalen recht op gebruik dienstauto; Gebruikersnaam/wachtwoord: toegang tot het ICT-systeem; IP-adres: beveiliging/authenticatie
Bewaartermijn 7 jaar, wettelijke bewaartermijn fiscus
Bron Naam, e-mailadres, afdeling: via de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control of de contactpersoon van de afdeling; Voertuiggegevens: via de externe wagenparkbeheerder (Leaseplan); Ritgegevens (adres, tijd, datum en soort rit): door de black box van Fleetlogic gegenereerd, waarbij de medewerker via de black box aangeeft welk soort rit het betreft.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Leidinggevende berijder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Om de leidinggevende inzage te verschaffen in de rittenregistratie (m.u.v. privéritten) en voor het accorderen van ritten.
Bewaartermijn 7 jaar, wettelijke bewaartermijn fiscus
Bron Via de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control of de contactpersoon van de afdeling
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Rittenregistratie voor dienstauto’s van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ten behoeve van de verrekening van privékilometers en ten behoeve van het bepalen of de berijder in aanmerking komt voor een dienstauto
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: In het kader van de bedrijfsvoering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND