Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Felicitatie-uitingen sporters
Verwerkingsnummer 732
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Individuele sporters, coaches/trainers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens; Telefoonnummer; E-mailadres.
Verzameldoel Doel is om de sporters of de teams te feliciteren met het behalen van medaille(s) tijdens Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen of de Olympische/Paralympische Spelen.
Bewaartermijn Tot 1 week na afloop van het sportevenement (maximaal 4 weken).
Bron De sportbond of sportkoepel (NOC*NSF).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doel is om individuele sporters of sportteams te feliciteren met het behalen van medaille(s) tijdens Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen of de Olympische/Paralympische Spelen.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gebruik maken van het AVG-register

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Koninklijk Huis
  • Ministerie van Algemene Zaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND