Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 1 Beoordeling van protocollen pilot EU-verordening 536/2014
Verwerkingsnummer 7440
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de aanvrager
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van opdrachtgevers
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Indieners leveren de vereiste gegevens over opdrachtgevers aan
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers
Verzameldoel Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Indieners leveren de vereiste gegevens over betrokken onderzoekers aan
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Pilot voor het beoordelen van voorstellen voor geneesmiddelenonderzoek zoals in de aankomende EU-verordening 536/2014 is vastgelegd. De CCMO of de lokale METC's werken in samenwerking met andere EU-lidstaten aan de beoordeling van het VHP onderzoeksvoorstel en amendementen. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Lokale METC's medewerkers en commissieleden
  • Bevoegde autoriteit van betrokken EU-lidstaten

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND