Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 7 Financiële administratie
Verwerkingsnummer 7468
Verantwoordelijke(n)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelslid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van salaris, reiskosten en overige vergoedingen.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid (gedetacheerd)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van vaste vergoedingen, reiskosten en overige vergoedingen.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid (vast)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van reiskosten en overige vergoedingen
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Commissielid (plaatsvervangend)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van vacatiegelden, reiskosten en overige vergoedingen
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externe deskundige
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van vacatiegelden, reiskosten en overige vergoedingen
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Leveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het betalen van eenmalige en periodieke facturen.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Uitzendkracht / externe inhuur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van gewerkte uren en overige vergoedingen
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verwerken van salarissen, facturen, vaste vergoedingen, binnen- en buitenlandse dienstreizen en overige declaraties.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers CCMO bedrijfsvoering
 • Financieel Diensten Centrum (FDC)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND