Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 6 Research en monitoring van rapportages Social Media
Verwerkingsnummer 7479
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers Social Media platforms
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende gegevens (Namen en foto's van Social Media accounts)
Verzameldoel Research en monitoren van uitingen op Social Media t.b.v. voorlichting op de website.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO ontvangt wekelijkse rapportages van berichten op sociale media die worden verzameld op basis van vooraf gekozen steekwoorden. De verzamelde informatie helpt de publieke opinie te achterhalen over medisch-wetenschappelijk onderzoek en biedt inzicht in wat er in de buitenwereld speelt. Dit inzicht kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de informatievoorziening op de website verder te optimaliseren of om via de eigen sociale-mediakanalen te reageren op berichten van sociale-mediagebruikers.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Monitoren gebruik van informatie op internet en aanpassing van die informatie toegesneden op behoeftes van gebruikers.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO stafmedewerker communicatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND