Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 7 Administratie van toegang tot IT-middelen en systemen
Verwerkingsnummer 7564
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelslid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
Verzameldoel De CCMO registreert de uitgifte en inname van persoonlijke IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden gebruikersovereenkomsten en managementoverzichten bewaard.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Commissielid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
Verzameldoel De CCMO verleent toegang tot verschillende systemen aan commissieleden aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden verklaringen en managementoverzichten bewaard.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Externe adviseur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens
Verzameldoel De CCMO verleent toegang tot de samenwerkingsruimte aan medewerkers, commissieleden en externen aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden verklaringen en managementoverzichten bewaard.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Uitzendkracht / externe inhuur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
Verzameldoel De CCMO registreert de uitgifte en inname van persoonlijke IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden gebruikersovereenkomsten, verklaringen en managementoverzichten bewaard.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO registreert de uitgifte en inname van IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers en commissieleden aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Elk half jaar worden de autorisaties op alle systemen gecontroleerd aan de hand van functie of rollen. Voor dit proces worden gebruikersovereenkomsten, verklaringen, controlelijsten en managementoverzichten bewaard in het informatiebeveiligingsdossier van de CCMO.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerker IV / ICT
  • CCMO management

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND