Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 7 Registratie van geheimhoudingsverklaringen
Verwerkingsnummer 7566
Verantwoordelijke(n)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers leverancier
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsnaam, naam, contactgegevens, functie, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van werknemers van externe leveranciers aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Uitzendkracht / externe inhuur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsnaam, naam, functie, contactgegevens, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van tijdelijke medewerkers aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Ketenpartner
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, naam, functie, contactgegevens, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Toehoorder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, naam, functie, contactgegevens, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van toehoorders bij de commissievergadering aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externe adviseur
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, naam, functie, contactgegevens, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van externe adviseurs aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Overige externen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, naam, functie, contactgegevens, handtekening
Verzameldoel De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van overige externen aan de hand van het CCMO informatiebeveiligingsbeleid.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van externe personen en samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners in het informatiebeveiligingsdossier van de CCMO.
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • CCMO senior adviseur IV / ICT
 • CCMO management

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND