Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Voorlichten klant
Verwerkingsnummer 7624
Verantwoordelijke(n)
 • Jacqueline van den Burg, Manager Strategie en Beleid bij het CAK

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Klanten van het CAK
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN
Verzameldoel Identificatie klant.
Bewaartermijn 2 jaar na niet meer actief als klant
Bron De klant of diens wettelijk vervanger.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens NAW-gegegevens
Verzameldoel Communicatie met de klant
Bewaartermijn Tot 2 jaar nadat klant niet meer actief is
Bron Gemeente, zorgaanbieder, belastingdienst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Contactgegevens: postadres, telefoonnummer, emailadres
Verzameldoel Communicatie met de klant
Bewaartermijn Bewaartermijn Tot 2 jaar na niet meer actief als klant.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Zorggegevens, Financiele gegevens, schuldpositie, betalingen, rekeningnummers.
Verzameldoel Uitvoeren kerntaken wettelijke regelingen
Bewaartermijn Gelijk aan bewaartermijn dossier.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Contactpersonen (bijv. waarnemende familieleden of andere relaties. Geen wettelijke basis voor de waarneming).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens Verzameldoel Routeren van uitingen.
Verzameldoel Routeren van uitingen.
Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Vertegenwoordigers (wettelijk) van de klant
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens vertegenwoordiger
Verzameldoel Routeren uitingen CAK
Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Contactpersonen (bijv. waarnemende familieleden of andere relaties. Geen wettelijke basis voor de waarneming).
Verzameldoel Contactgegevens Routeren van uitingen. Bron Verplichte levering Nee
Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen (bijv. waarnemende familieleden of andere relaties. Geen wettelijke basis voor de waarneming).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens
Verzameldoel Verzameldoel Routeren van uitingen.
Bewaartermijn Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Contactgegevens Bijzondere gegevens - Geen
Verzameldoel Routeren van uitingen
Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Vertegenwoordigers (wettelijk) van de klant
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens vertegenwoordiger
Verzameldoel Routeren uitingen CAK
Bewaartermijn Bewaartijd is gelijk aan bewaartijd dossier client.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Melding ontvangen: er wordt een issue gemeld of een verzoek ingediend voor een voorlichtingsactie (vaak o.b.v. klantsignaal)
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Beoordelen gebeurtenis: Steekproeven nemen in bronsystemen, uitlijstingen maken en analyseren, matchen met verzendplanning. Impactanalyse
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie van de dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking Terugkoppelen reden geen actie: Terugkoppelen aan melder dat er geen voorlichtingsactie zal plaatsvinden. Of aangeven dat gegevens onvolledig zijn
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking Inhoudelijk afstemmen met procesdeskundigen: Doelgroepen bepalen, oplossing bepalen, op groepsniveau klantsituatie analyseren (waar nodig steekproeven voor detailafstemming)
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking Formuleren boodschap: O.b.v. oplossing per klantsituatie, de juiste boodschap per doelgroep opstellen
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking Bepalen actie: Keuze maken voor passende aanpak bij benoemde klantgroepen en -situaties
Rechtsgrond
  Vitaal belang betrokkene
Doel verwerking Toetsen actie met uitvoerder: Uitvoerbaarheid actie beoordelen
Rechtsgrond
  Vitaal belang betrokkene
Doel verwerking Toetsen actie met uitvoerder: Uitvoerbaarheid actie beoordelen
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking Uitvoeren actie: Gegevens aanleveren bij uitvoerder(s), eventueel richtlijnen. Gaat om: repro voor brieven, KCC voor bellen, Dataverkeer voor plaatsen contactmomenten indien nodig
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Optimalisatie dienstverlening aan de klant.
Doel verwerking (Responsmeting): Klantlijst matchen met rapportage klantcontacten. Diepere analyse klantgegevens o.b.v. steekproef
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • CAK medewerkers Klant Vertegenwoordigers (wettelijke) van de klant Vertegenwoordiger klant (niet wettelijke basis

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Jacqueline van den Burg, Manager Strategie en Beleid bij het CAK
Bezoekadres Pr. Beatrixlaan 7
DEN HAAG
NEDERLAND