AVG Verwerkingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Formulier | 14-11-2019

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Centraal Administratie Kantoor

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsin

Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kern - Directie Curatieve Zorg

Kern - Directie Informatiebeleid / CIO

Kern - Directie Jeugd

Kern - Directie Maatschappelijke Ondersteuning

Kern - Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Kern - Directie Sport

Kern - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Kern - Directie Zorgverzekeringen

Nederlandse Sportraad

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Sociaal en Cultureel Planbureau