AVG Verwerkingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Formulier | 23-09-2019

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Centraal Administratie Kantoor

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kern - Directie Curatieve Zorg

Kern - Directie Informatiebeleid / CIO

Kern - Directie Jeugd

Kern - Directie Maatschappelijke Ondersteuning

Kern - Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Kern - Directie Sport

Kern - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Kern - Directie Zorgverzekeringen

Nederlandse Sportraad

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Sociaal en Cultureel Planbureau