(3) Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) BRZO v1.1

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) BRZO v1.1 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een inspectie bij een BRZO-bedrijf door het desbetreffende regionale samenwerkingsverband (artikel 24, BRZO). Daarnaast ook het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens t.b.v. de bedrijfsvoering van het desbetreffende regionale samenwerkingsverband.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Toezichthouders van regionale samenwerkingsverbanden

 • Gegevens: Naam + titel + geslacht + organisatie + regio of gemeente + soort inspecteur (gekwalificeerd GIR en/of BRZO inspecteur) + datum behalen NIM certificaat + functie + datum in dienst-uit dienst + zakelijk telefoon nummer + zakelijk e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het doen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een inspectie bij .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Binnen de GIR worden de gegevens net zo lang bewaard als de doelen waarvoor ze verzameld zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe GIR worden de bewaartermijnen herzien.
 • Bron: Betrokkenen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen van BRZO-bedrijven

 • Gegevens: Naam + titel + organisatie + functie + zakelijke telefoon nummer en e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het doen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een inspectie bij .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Binnen de GIR worden de gegevens net zo lang bewaard als de doelen waarvoor ze verzameld zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe GIR worden de bewaartermijnen herzien.
 • Bron: Werkgever, zijnde BRZO-bedrijf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ontvangers zijn betrokken toezichthoudende organen die onderdeel uit maken van de regionale samenwerkingsverbanden. Te weten: BRZO-omgevingsdiensten, Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s, Waterkwaliteitsbeheerders, ILT, Openbaar Ministerie.
 • Contactpersonen van BRZO-bedrijven

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur M&M

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7635
Type: Primair