7 Financiële administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 7 Financiële administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het verwerken van salarissen, facturen, vaste vergoedingen, binnen- en buitenlandse dienstreizen en overige declaraties.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personeelslid

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van salaris, reiskosten en overige vergoedingen.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Commissielid (gedetacheerd)

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van vaste vergoedingen, reiskosten en overige vergoedingen.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Commissielid (vast)

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van reiskosten en overige vergoedingen
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Commissielid (plaatsvervangend)

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van vacatiegelden, reiskosten en overige vergoedingen
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van vacatiegelden, reiskosten en overige vergoedingen
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leveranciers

 • Gegevens: Naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het betalen van eenmalige en periodieke facturen.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Uitzendkracht / externe inhuur

 • Gegevens: Naam, bedrijfsnaam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van gewerkte uren en overige vergoedingen
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers CCMO bedrijfsvoering
 • Financieel Diensten Centrum (FDC)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND