BD - Bewaking diergeneesmiddelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BD - Bewaking diergeneesmiddelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
  Wettelijke verplichting
 • Beoordeling periodieke veiligheidsrapportages (PSURs)
  Wettelijke verplichting
 • Productdefecten en recall
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Dierenartsen en paraveterinairen

 • Gegevens: Naam Adres (kan tevens woonadres zijn) Tel.nr Handtekening
 • Verzameldoel: Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
 • Bewaartermijn: Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Diereigenaar

 • Gegevens: Naam Adres Woonplaats
 • Verzameldoel: Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
 • Bewaartermijn: Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Handelsvergunninghouder

 • Gegevens: Naam Functie Emailadres Tel.nr Handtekening
 • Verzameldoel: Beoordeling periodieke veiligheidsrapportages (PSURs)
 • Bewaartermijn: Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders geen communicatie mogelijk ihkv wettelijke verplichting vergunninghouder

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
 • Nationale in en internationale instanties binnen EU die met regulering en handhaving diergeneesmiddelen te maken hebben: AID/NVWA/EMA/NCA's van andere lidstaten waar product een vergunning heeft

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • European Medicines Agency

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND