Berichtenbox Bedrijven

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Berichtenbox Bedrijven in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De berichtenbox bedrijven is een beveiligd emailsysteem waarmee ondernemers makkelijk en veilig informatie kunnen uitwisselen met overheden. De persoonsgegevens zijn nodig om berichten te kunnen adresseren en de ontvanger (via email) te notificeren.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

ondernemers

  • Gegevens: Handelsnaam, berichtenboxnaam, emailadres
  • Verzameldoel: adresseren en notificeren berichten
  • Bewaartermijn: zolang als de ondernemer een berichtenbox heeft (het is de keuze van de ondernemer om deze aan te maken of te verwijderen)
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan geen berichtenbox worden aangemaakt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • overheidsorganisaties

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND