COM - Verwerken van vragen via website contactformulier ("Stel uw Vraag")

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking COM - Verwerken van vragen via website contactformulier ("Stel uw Vraag") in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Analyseren van het aantal vragen en de aard hiervan.
  Toestemming betrokkene
 • Het beantwoorden van de vraag van de correspondent.
  Toestemming betrokkene
 • Archiveren vraag
  Toestemming betrokkene
 • Versturen bevestigingsmail naar correspondent
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Correspondent zijnde; journalist, zorgprofessional, vertegenwoordiger farmaceutisch bedrijf, advocaat/jurist

 • Gegevens: Naam en achternaam.
 • Verzameldoel: Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Analyseren van het aantal vragen en de aard hiervan.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: E-mailadres correspondent
 • Verzameldoel: Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
 • Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan zijn wij niet in staat de vraag de beantwoorden. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk contact op te nemen met de betrokkene.
 • Gegevens: Inhoud vraag
 • Verzameldoel: Archiveren vraag Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Analyseren van het aantal vragen en de aard hiervan.
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd gearchiveerd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders is het beantwoorden van de vraag niet mogelijk. Betrokkene kan wel bewust kiezen om persoonsgegevens niet of zo min mogelijk mee te nemen. De koppeling met naam en email adres wordt verwijderd.
 • Gegevens: Organisatie
 • Verzameldoel: Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
 • Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Vereist voor het beantwoorden van de vraag om een check te kunnen doen op de legitimiteit van de aanvraag.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Correspondent zijnde een burger/patiënt

 • Gegevens: E-mailadres
 • Verzameldoel: Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
 • Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan zijn wij niet in staat de vraag de beantwoorden. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk contact op te nemen met de betrokkene.
 • Gegevens: Inhoud van de vraag
 • Verzameldoel: Archiveren vraag Het beantwoorden van de vraag van de correspondent.
 • Bewaartermijn: De inhoud van de vraag wordt voor onbepaalde tijd bewaard. De persoonsgegevens van de afzender worden hierbij verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ander is het beantwoorden van de vraag niet mogelijk. Betrokkene kan wel bewust kiezen om persoonsgegevens niet of zo min mogelijk mee te nemen. De koppeling met naam en e mail adres wordt verwijderd.
 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: Het beantwoorden van de vraag van de correspondent. Versturen bevestigingsmail naar correspondent
 • Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CBG medewerkers die op basis van hun expertise de vraag dienen te beantwoorden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND