Diversiteit en inclusiviteit binnen Defensie, kwalitatief.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Diversiteit en inclusiviteit binnen Defensie, kwalitatief. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

1) Vaststellen hoe de stand van zaken is wat betreft de waardering van diversiteit onder het burgerpersoneel en militair personeel bij Defensie; 2) Bepalen van de mate van inclusiviteit binnen de krijgsmacht en op welke punten deze mogelijk verbeterd kan worden; 3) Bepalen welke beleidsmaatregelen nodig zijn om de inclusiviteit te vergroten.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Defensiemedewerkers die een vragenlijst hebben ingevuld en hebben aangegeven te willen meewerken aan een vervolgonderzoek. Uit deze groep heeft het SCP 30 personen geselecteerd.

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: Uit vragenlijst : sekse, status dienstverband, rang/stand, naam, waar werkzaam, uitgevoerde uitzendingen Uit het personeelsregistratie systeem opgevraagd voor het kunnen doen van een de response analyse: militair/burger; leeftijd; sekse; operationeel/niet-operationeel Bijzondere persoonsgegevens: uit vragenlijst: geloof/overtuiging, seksuele voorkeur en gevoel van gezondheid
 • Verzameldoel: 1) Vaststellen hoe de stand van zaken is wat betreft de waardering van diversiteit onder het burgerpersoneel en militair personeel bij Defensie; 2) Bepalen van de mate van inclusiviteit binnen de krijgsmacht en op welke punten deze mogelijk verbeterd kan worden; 3) Bepalen welke beleidsmaatregelen nodig zijn om de inclusiviteit te vergroten.
 • Bewaartermijn: Voor dit onderzoek wordt de termijn van 10 jaar gehanteerd. Survey resultaten: 10 jaar bewaard in beveiligde omgeving, niet toegankelijk voor derden. Noto services: 1 jaar , conform bewerkingsovereenkomst met SCP. Interviewtranscripten: 10 jaar bewaard in beveiligde omgeving, niet ter inzage voor derden. De geluidsopnamen worden na publicatie van het onderzoek vernietigd. De namen, e-mailadressen en telefoonnummers worden na afronding van het onderzoek vernietigd
 • Bron: Naast de interviews met de medewerkers wordt voor de responsanalyse gebruik gemaakt van gegevens uit het personeelsregistratiesysteem.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens over gezondheid
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • SCP selecteert uit de pseudo-geanonimiseerde dataset (lees: de resultaten van de vragenlijsten voorzien van een sleutel zonder naam-adres-woonplaats (NAW)-gegevens) 30 te interviewen defensiemedewerkers. SCP voert de interviews en slaat de databestanden op een afgeschermd deel van het SCP netwerk op. Vervolgens stuurt zij vanuit dit afgeschermde deel de audiobestanden via een beveiligde portal naar het bedrijf Noto Services. Het SCP verwerkt de bevindingen tot een openbaar rapport.
 • Noto Services ontvangt via een beveiligde verbinding 30 audiobestanden van het SCP. Dataservices verwerkt de audio-opname tot een gespreksverslag en stuurt het gespreksverslag via dezelfde beveiligde verbinding aan SCP.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Defensie

Bezoekadres

Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1110
Type: Secundair