KOOP: CAM - Centrale Authenticatie en Autorisatie Module

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: CAM - Centrale Authenticatie en Autorisatie Module in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • registratie van info over aanleveraars tbv latere publicatie van openbare bekendmakingen van de overheid en/of toegang tot applicaties.
  Taak van algemeen belang
 • registratie van info over aanleveraars tbv latere publicatie van openbare bekendmakingen van de overheid en/of toegang tot applicaties.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres

 • Gegevens: eenvoudige identificatie met DigiD-OP nummer (niet BSN); inclusief naam, organisatie, telefoonnummer en mailadres
 • Verzameldoel: identificatie aanleveraar
 • Bewaartermijn: altijd
 • Bron: contactpersoon organisatie
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien gegevens niet worden opgegeven kan er via CAM geen toegang worden verschaft tot de onderliggende applicaties.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • alleen interne gebruikers van KOOP, opdrachtgevers (MinBZK, MinJenV) en contactpersonen van de info-aanleverende organisaties

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur KOOP

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

DGOO proces-/systeemeigenaar en daarmee verwerkingsverantwoordelijke. UBR/KOOP is hoofdverwerker. Verantwoordelijk voor data (accounts): aanleverende partijen (= overheidsorganisaties).