6 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Algemeen Pensienfonds Politieke Ambtsdragers (APPA)

Pensioenregeling op grond van de Appa, waarbij gedacht kan worden aan onder andere opbouw en beheer van.een pensioenadministratie (verstrekken van jaarlijkse pensioenaansprakenbrievén, aanleveren pensioengegevens naar het Nationaal Pensioenregister, toekennen en beheren van pensioenen, betaalbaarstelling van pensioenen, afhandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften, waardeoverdracht en waardeovername);

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M3320
Type: Primair

Burgemeester Registratie Systeem

Archivering Burgemeesterbenoemingen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M902
Type: Primair

Diverse evaluatieve activiteiten verkiezingen

Diverse activiteiten in het kader van de evaluatie van diverse verkiezingen; Eerste Kamer, Tweede kamer, Europese, Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Huis voor Klokkenluiders
Verwerkingsnummer: M7577
Type: Primair

NIPA - ondersteuning registratie neveninkomsten politieke ambtsdragers

Ondersteunen decentrale bestuursorganen met berekening van het te verrekenen bedrag op de bezoldiging op basis van geworven neveninkomsten.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M836
Type: Primair

Proeftuin Lokale Democratie

De gevens worden verzamelend om gebruikersaccounts aan te kunnen maken zodat gemeenten gebruik kunnen maken van de participatietools

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M5474
Type: Primair

Verificatie Steunbetuigingen Europees Burger Initiatief

Controleren en verifieren van ingezamelde steunbetuigingen voor een Europees Burgerinitiatief. Na aanlevering steunbetuigingen door initiatiefnemers worden gegevens geconsolideerd, steekproefsgewijs gecontroleerd of de steunbetuigingen rechtsgeldig zijn, en steekproefsgewijs bepaald of er voldoende steunbetuigingen zijn voor het initiatief.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M831
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1