4 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Flitspanel

Het Flitspanel is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het panel is in 2006 geïnitieerd om snel en gefundeerd antwoord te kunnen geven op ad hoc (beleids)vragen. Met inzet van het Flitspanel kan in korte tijd voor de (semi-)publieke sector, een representatief antwoord worden gegeven op actuele, spoedeisende en/of tussentijdse beleidsvragen (“flitsen”) op het terrein arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGOO/Directie Ambtenaar en Organisatie
Verwerkingsnummer: M7280
Type: Primair

Personeels- en Mobiliteitsonderzoek

Het doel van het POMO is het opstellen van een rapportage, in de coördinerende taak van de Minister BZK, over de aantrekkelijkheid van de Overheid als werkgever. Meer in het bijzonder in de veertien arbeidsvoorwaardelijke overheidssectoren (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, de Rechterlijke macht, het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universitaire instellingen, academische medische centra, onderzoeksinstellingen, Defensie en de politie).

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGOO/Directie Ambtenaar en Organisatie
Verwerkingsnummer: M920
Type: Primair

Personeelsenquête Rijk (PER)

Door het benutten van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van medewerkers en leidinggevenden kan er beter evidence based personeelsbeleid worden gemaakt. Voor de uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om met medewerkers te corresponderen. Daarom is gekozen voor het gebruik van de bij P-Direkt bekende werk e-mailadressen voor het houden van van enquêtes.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGOO/Directie Ambtenaar en Organisatie
Verwerkingsnummer: M668
Type: Primair

Wet normering topinkomens

Verwerking van gegevens van organisaties waar bij een accountantscontrole is gebleken dat de door de Wet Normering Topinkomens gestelde grenzen voor bezoldiging zijn overschreden. Door deze gegevens te combineren met openbare gegevens zijn de betreffende medewekers als persoon te traceren.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGOO/Directie Ambtenaar en Organisatie
Verwerkingsnummer: M1203
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1