347 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter)

Om de markten te stabiliseren en de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen is voor de verschillende sectoren een gedifferentieerd systeem van marktondersteuning ontwikkeld, en zijn regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ingevoerd. Deze maatregelen nemen de vorm aan van openbare interventie of de betaling van steun voor particuliere opslag. Volgens Verordening 1370/2013, 16 december 2013.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2392
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Europese subsidies

Aanvraag en toekenning van eHerkenningsmiddelen

Om als machtigingenbeheerder namens de organisatie eHerkenningsmiddelen aan te kunnen vragen en deze middelen te kunnen beheren.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering
Verwerkingsnummer: M8653
Type: Primair
Onderwerp: ICT > Identificatie

Adviseren over mijnbouwschade

Ondersteuning bieden bij verwerken van schademeldingen van de Commissie Mijnbouwschade die op grond van het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade adviseert en het Instituut Mijnbouwschade Groningen die op grond van de Tijdelijke Wet Groningen bij de uitvoer van het vaststellen en adviseren over schade als gevolg van bodembewegingen die veroorzaakt zijn door Gaswinning en/of gasopslag.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M10371
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Schadeverzoeken

Adviseren zaakschade Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb)

Adviseren over het verband tussen bodembeweging (bodemtrilling en bodemdaling/-stijging) door mijnbouwactiviteiten en zaakschade aan opstallen van burgers en andere organisaties (claimanten). Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van externe deskundigen voor het onderbouwen en of opstellen van het advies. De adviesgegevens worden gebruikt voor onderzoek. Wettelijke basis: Mijnbouwwet, Hfd. 6 Adviseurs, Par 6.2.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3495
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Afhandeling regelingspost

Het ontvangen en versturen van fysieke post, waarbij het gaat om het aanmaken, in behandeling nemen, parafering en afdoening van de post.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M12112
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

ALG Waardedaling (TWG) - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het nemen van besluiten op aanvragen ingediend door eigenaren van woningen, die overlast ondervinden van de waardedaling (vermogensschade) van hun woningen in het risicogebied (aardbevingsgebied) als gevolg van aardbevingsschade in Groningen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Instituut Mijnbouwschade Groningen
Verwerkingsnummer: M8582
Type: Primair
Onderwerp: Gaswinningen Groningen > Gaswinningen Groningen

Assisteren van buitenlandse bedrijven

Ondersteunen door Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland of die hier willen uitbreiden bij hun investeringsbeslissing. Dit houdt in het verstrekken van informatie en het bieden van praktische assistentie aan buitenlandse bedrijven alsook het introduceren van buitenlandse bedrijven bij relevante partijen in Nederland.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3780
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M118
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M107
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Burgerbrieven

Beantwoorden vragen van burgers

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Dienst ICT Uitvoering
Verwerkingsnummer: M8085
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers