445 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter)

Om de markten te stabiliseren en de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen is voor de verschillende sectoren een gedifferentieerd systeem van marktondersteuning ontwikkeld, en zijn regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ingevoerd. Deze maatregelen nemen de vorm aan van openbare interventie of de betaling van steun voor particuliere opslag. Volgens Verordening 1370/2013, 16 december 2013.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2392
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Europese subsidies

Aanvraag, registratie en beheer e-labels

Faciliteren van het aanvragen en registreren van een energielabel voor gebouwen in de landelijke database EP-online. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is en welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn en is verplicht voor elke woningeigenaar conform BWBR0023734 Besluit energieprestatie gebouwen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2056
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Registreren
Onderwerp: Meldingen > Overige meldingen

Aanvragen Energielabel in EP-Online

Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording .

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M9212
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Registreren

Adviseren over mijnbouwschade

Ondersteuning bieden bij verwerken van schademeldingen van de Commissie Mijnbouwschade die op grond van het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade adviseert , en het Instituut Mijnbouwschade Groningen die op grond van de Tijdelijke Wet Groningen adviseert.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M10371
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Burgers
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Schadeverzoeken

Adviseren zaakschade Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb)

Adviseren over het verband tussen bodembeweging (bodemtrilling en bodemdaling/-stijging) door mijnbouwactiviteiten en zaakschade aan opstallen van burgers en andere organisaties (claimanten). Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van externe deskundigen voor het onderbouwen en of opstellen van het advies. De adviesgegevens worden gebruikt voor onderzoek. Wettelijke basis: Mijnbouwwet, Hfd. 6 Adviseurs, Par 6.2.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3495
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Afhandelen tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten

Voor Rijksenergieprojecten wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. (Inpassingsplan) Voor de schade (planschade) die hieruit voortvloeit kan een vergoeding aangevraagd worden. WJZ/13140027.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3582
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

Afhandeling regelingspost

Het ontvangen en versturen van fysieke post, waarbij het gaat om het aanmaken, in behandeling nemen, parafering en afdoening van de post.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M12112
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning

ALG Waardedaling (TWG) - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het nemen van besluiten op aanvragen ingediend door eigenaren van woningen, die overlast ondervinden van de waardedaling (vermogensschade) van hun woningen in het risicogebied (aardbevingsgebied) als gevolg van aardbevingsschade in Groningen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Instituut Mijnbouwschade Groningen
Verwerkingsnummer: M8582
Type: Primair
Onderwerp: Gaswinningen Groningen > Gaswinningen Groningen

Andersson Elffers Felix,(statutair)

De opdrachtnemer onderzoekt de vraag: Is het instellen van publiek toezicht op de Wet ‘Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen’ (art. 6:119a lid 6 BW) opportuun? Opdrachtgever zal per e-mail documentatie verstrekken aan de Opdrachtnemer: Deze documentatie is noodzakelijk voor de Opdrachtnemer om bureauonderzoek te kunnen uitvoeren en om toegang te krijgen tot contactgegevens van personen die de Opdrachtnemer zal interviewen in het kader van het onderzoek.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M12042
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Arbeidsmarkt

Archief (Infodoc)

Om te voldoen aan overige relevante wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Verwerkingsnummer: M12517
Type: Primair
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management