47 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

BD - Beoordeling diergeneesmiddelen

Beoordelen van en besluiten over aanvragen handelsvergunningen (inclusief parallelimport en homeopathische middelen)

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4095
Type: Primair

BD - Bewaking diergeneesmiddelen

Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5111
Type: Primair

BD - Free Sales- en exportcertificaten

Keuren en akkoordverklaring free sales certificaten

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4739
Type: Primair

BD - Toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders en proefontheffingen

Het uitbrengen van advies over aanvragen voor Europese toelating van diervoederadditieven en dieetvoeders aan Ministerie LNV

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5115
Type: Primair

BD - Uitgifte productie en distributievergunningen diergeneesmiddele

Het afgeven van vergunningen voor handelingen (productie, invoer en distributie) met diergeneesmiddelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5128
Type: Primair

BHV - Voeren registratie BHV'ers

Registreren BHV'ers

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5091
Type: Secundair

BRI - Afhandeling Wob-verzoeken

Verzamelen gegevens die onder Wob-verzoek vallen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M3763
Type: Secundair

BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures

Behandelen van bezwaar- en beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4118
Type: Primair

BRI - Afsluiten van Memoranda of Understandings en convenanten

Het afsluiten van Memoranda of Understandings met andere National Competent Authorities

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M5053
Type: Secundair

BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen

Uitsturen vergaderstukken

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Verwerkingsnummer: M4120
Type: Secundair