362 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

1 Beoordeling van protocollen pilot EU-verordening 2017/745 en 2017/746

Pilot voor het beoordelen van voorstellen voor onderzoek met medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica zoals in de aankomende EU-verordeningen 2017/745 en 2017/746 is vastgelegd. De CCMO (validatie) en de lokale METC's (beoordeling) werken in samenwerking met IGJ (marktoezicht op product of opdrachtgever) aan de beoordeling van het onderzoeksvoorstel en amendementen. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7443
Type: Primair

1 Beoordeling van protocollen pilot EU-verordening 536/2014

Pilot voor het beoordelen van voorstellen voor geneesmiddelenonderzoek zoals in de aankomende EU-verordening 536/2014 is vastgelegd. De CCMO of de lokale METC's werken in samenwerking met andere EU-lidstaten aan de beoordeling van het VHP onderzoeksvoorstel en amendementen. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7440
Type: Primair

1 Werving, selectie en (her)benoeming van commissieleden

De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. Werving en selectie van een nieuw commissielid gaat volgens het coöptatiesysteem, waar het vertrekkende lid kandidaten aandraagt binnen zijn/haar eigen discipline. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7454
Type: Primair

1 Wetenschappelijk advies aan het CBG

De CCMO brengt wetenschappelijk advies uit in voorkomende gevallen op verzoek van het CBG.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7465
Type: Primair

1a Beoordeling van protocollen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

De toetsingscommissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen in specifieke onderzoeksgebieden zoals in de wet vastgelegd. Het betreft de wetten: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4926
Type: Primair

1b Beoordeling veiligheidsinformatie goedgekeurde, lopende onderzoeken

De toetsingscommissie beoordeelt veiligheidsinformatie (SAE's en SUSAR's) van goedgekeurd, lopend onderzoek. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4929
Type: Primair

2 Marginale toets onderzoek met geneesmiddelen als Bevoegde Instantie

Toetsing en afgifte verklaring van geen bezwaar als bevoegde instantie. De CCMO is de bevoegde instantie wanneer een andere medisch-ethische toetsingscommissie een onderzoeksvoorstel met geneesmiddelen beoordeelt. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Uitvoeren van een marginale toets op onderzoek met geneesmiddelen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4935
Type: Primair

3a Toezicht METC en erkenning leden

De CCMO houdt toezicht vooraf, zoals de beoordeling van reglementen, de deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van erkende METC’s. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M5030
Type: Primair

3b Toezicht functioneren van METC's

De CCMO houdt toezicht (naar aanleiding van incidenten, meldingen, signalen en dergelijke) en doorlopend toezicht (monitoring van de kwaliteit). Hierbij staat het continue verbeterproces van de erkende METC’s centraal. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4930
Type: Primair

4 Behandelen administratief beroep tegen besluit lokale METC

De CCMO behandelt het administratief beroepschrift van een belanghebbende indien deze een administratief bezwaar instelt tegen een besluit van de lokale toetsingscommissie. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Behandelen van administratief beroep op een beslissing door een toetsingscommissie.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M4932
Type: Primair