1 Wetenschappelijk advies aan het CBG

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 1 Wetenschappelijk advies aan het CBG in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO brengt wetenschappelijk advies uit in voorkomende gevallen op verzoek van het CBG.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van het verzoek bij het CBG

  • Gegevens: Contactgegevens van de indiener
  • Verzameldoel: Het geven van wetenschappelijk advies door de commissie ten behoeve van het CBG.
  • Bewaartermijn: Archiefwet
  • Bron: CBG
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • CCMO medewerkers en commissieleden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND