1a Beoordeling van protocollen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 1a Beoordeling van protocollen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De toetsingscommissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen in specifieke onderzoeksgebieden zoals in de wet vastgelegd. Het betreft de wetten: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek, Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek, Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek,

  • Gegevens: Contactgegevens van aanvragers en opdrachtgevers, contactgegevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
  • Verzameldoel: Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (wettelijke taak CCMO)
  • Bewaartermijn: Archiefwet
  • Bron: Indieners leveren de vereiste gegevens over betrokken onderzoekers en opdrachtgevers aan.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet worden beoordeeld en behandeld.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in voorkomende gevallen op basis van samenwerkingsprotocol

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND