2 Marginale toets onderzoek met geneesmiddelen als Bevoegde Instantie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 2 Marginale toets onderzoek met geneesmiddelen als Bevoegde Instantie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toetsing en afgifte verklaring van geen bezwaar als bevoegde instantie. De CCMO is de bevoegde instantie wanneer een andere medisch-ethische toetsingscommissie een onderzoeksvoorstel met geneesmiddelen beoordeelt. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Uitvoeren van een marginale toets op onderzoek met geneesmiddelen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen

 • Gegevens: Contactgegevens van de aanvrager
 • Verzameldoel: Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen

 • Gegevens: Contactgegevens Opdrachtgevers
 • Verzameldoel: Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Indieners leveren de vereiste gegevens over opdrachtgevers aan.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder vereiste gevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen

 • Gegevens: Contactgevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
 • Verzameldoel: Beoordeling aanvraag tot goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (wettelijke taak CCMO)
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Indieners leveren de vereiste gegevens over betrokken onderzoekers aan.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder vereiste gegevens kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO medewerkers belast met toetsing als bevoegde instantie
 • CCMO voorzitter (indien van toepassing)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND