3a Toezicht METC en erkenning leden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 3a Toezicht METC en erkenning leden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO houdt toezicht vooraf, zoals de beoordeling van reglementen, de deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van erkende METC’s. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Commissieleden lokale METC's

 • Gegevens: Contactgegevens en kwalificaties van het commissielid (ondertekende CV, verklaring van belangen, publicatielijst, WMO-discipline)
 • Verzameldoel: Beoordeling of (aspirant)leden voor benoeming in aanmerking komen, gelet op deskundigheidseisen voor leden van METC's.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De voorzitter van de lokale METC verstrekt de benodigde gegevens aan de CCMO.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van gegevens en kwalificaties van leden, kan de beoordeling niet in behandeling genomen worden.

Lokale METC

 • Gegevens: Contactgegevens lokale METC
 • Verzameldoel: Bij erkenning van de lokale METC wordt een profiel met de contactgegevens in ToetsingOnline aangemaakt.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van gegevens kan geen profiel in ToetsingOnline worden aangemaakt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO medewerkers en commissieleden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND