3b Toezicht functioneren van METC's

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 3b Toezicht functioneren van METC's in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO houdt toezicht (naar aanleiding van incidenten, meldingen, signalen en dergelijke) en doorlopend toezicht (monitoring van de kwaliteit). Hierbij staat het continue verbeterproces van de erkende METC’s centraal. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokken onderzoekers van medisch-wetenschappelijk onderzoek

 • Gegevens: Contactgegevens en kwalificaties van betrokken onderzoekers (CV's)
 • Verzameldoel: Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De lokale METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.

Indieners van medisch-wetenschappelijk onderzoek

 • Gegevens: Contactgegevens van de aanvrager
 • Verzameldoel: Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.

Opdrachtgevers van medisch-wetenschappelijk onderzoek

 • Gegevens: Contactgegevens opdrachtgever
 • Verzameldoel: Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De lokale METC verstrekt het onderzoeksdossier aan de CCMO met de benodigde gegevens.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.

Commissieleden lokale METC

 • Gegevens: Aanwezigheidsgegevens van commissieleden lokale METC
 • Verzameldoel: Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De lokale METC levert verslagen van de commissievergadering aan de CCMO.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.

Externe adviseurs lokale METC

 • Gegevens: Contactgegevens en kwalifiacties van externe adviseur (CV), indien van toepassing.
 • Verzameldoel: Bij doorlopend toezicht of toezicht naar aanleiding van een incident wordt een onderzoeksdossier opgevraagd bij de lokale METC voor evaluatie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: De lokale METC verstrekt de benodigde gegevens aan de CCMO.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder aanlevering van de gegevens kan de CCMO geen toezicht houden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO medewerkers en commissieleden
 • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in voorkomende gevallen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND