4 Behandelen administratief beroep tegen besluit lokale METC

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 4 Behandelen administratief beroep tegen besluit lokale METC in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO behandelt het administratief beroepschrift van een belanghebbende indien deze een administratief bezwaar instelt tegen een besluit van de lokale toetsingscommissie. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Behandelen van administratief beroep op een beslissing door een toetsingscommissie.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van het administratief beroepschrift

 • Gegevens: Contactgegevens van de indiener
 • Verzameldoel: Het behandelen van het administratief beroep tegen het besluit van de lokale toetsingscommissie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deelnemers aan de hoorzitting

 • Gegevens: Contactgegevens deelnemers van de hoorzitting
 • Verzameldoel: Behandelen van het administratief beroepschrift tegen hetbesluit van de lokale toetsingscommissie.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO medewerkers en commissieleden betrokken bij beroepsprocedure
 • Lokale METC

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND