Alarmering en alertering

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Alarmering en alertering in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Alarmeren/alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties door het versturen van tekstberichten naar 06-nummers van Defensiemedewerkers
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Snel en adequaat defensiemedewerkers te kunnen alarmeren en alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties.. Snel en adequaat defensiemedewerkers te kunnen alarmeren en alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties.
 • Alarmeren/alerteren is noodzakelijk om de gereedheid van de krijgsmacht te verhogen
  Taak van algemeen belang
 • Alerteren/tijdig informeren van Defensiemedewerkers conform calamiteitenregeling door administratie sleutelfunctionarissen
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Snel en adequaat defensiemedewerkers te kunnen alarmeren en alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties.. Snel en adequaat defensiemedewerkers te kunnen alarmeren en alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Defensiemedewerkers met een dienstcommunicatiemiddel in bruikleen

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens - O6-nummer dienst tablet/(smart) telefoon - Functie(gebied/groep/code) - Afdeling - Standplaats
 • Verzameldoel: Alarmeren/alerteren bij rampen, calamiteiten en noodsituaties door het versturen van tekstberichten naar 06-nummers van DefensiemedewerkersAlarmeren/alerteren is noodzakelijk om de gereedheid van de krijgsmacht te verhogen Alerteren/tijdig informeren van Defensiemedewerkers conform calamiteitenregeling door administratie sleutelfunctionarissen
 • Bewaartermijn: Selectielijst Defensie 2021, werkproces 9.4 Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van facility management. V 2 jaar. Zie tevens CDS aanwijzing A 158/2 Beheer en vorming van documentaire infovoorziening voor, tijdens en na operaties.
 • Bron: Betrokkene en externe bron, namelijk: basisadministratie P&O en abonnementenadministatie mobiele diensten.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Gestelde doelen worden niet gehaald.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CDS/DOPS
 • Beveiligingsfunctionaris, wacht, receptie/portiersloge, officier van dienst, operatiecentra/situatiecentra

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Defensie

Bezoekadres

Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
NEDERLAND