Argus Cold Retrieval, salarisgegevens burgerpersoneel 1999-2004 (2021)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Argus Cold Retrieval, salarisgegevens burgerpersoneel 1999-2004 (2021) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • (Controle) diensttijdberekeningen Een juiste diensttijddatum is van belang voor een juiste diensttijdgratificatie indien de burgermedewerker 12½, 25, 40 of 50 jaren in dienst is. Deze gratificatie kan volledig of proportioneel zijn. Ook de tijd doorgebracht bij specifieke benoemde andere organisaties dan Defensie tellen mee als diensttijd.
  Wettelijke verplichting. Art. 12o, 2e lid, onder c Wet Ambtenaren Defensie Art. 52, 1e lid, onder c Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
 • (Handmatige) herberekeningen. Een herberekening kan noodzakelijk zijn door genomen besluiten/gerechtelijke uitspraken met terugwerkende kracht.
  Wettelijke verplichting. Art. 10d, 1e lid Wet Ambtenaren Defensie

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Het betreft historische salarisgegevens van burgerpersoneel (basisgegevens salaris inclusief salarisstroken en jaaroverzichten) over de jaren 1999 tot en met 2004.

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
 • Verzameldoel: 1) (Controle) diensttijdberekeningen Een juiste diensttijddatum is van belang voor een juiste diensttijdgratificatie indien de burgermedewerker 12½, 25, 40 of 50 jaren in dienst is. Deze gratificatie kan volledig of proportioneel zijn. Ook de tijd doorgebracht bij specifieke benoemde andere organisaties dan Defensie tellen mee als diensttijd. 2) (Handmatige) herberekeningen. Een herberekening kan noodzakelijk zijn door genomen besluiten/gerechtelijke uitspraken met terugwerkende kracht.
 • Bewaartermijn: 100 jaar na geboortejaar, zie generieke selectielijst Defensie.
 • Bron: Basisadministratie P&O
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het betreft historische salarisgegevens van burgerpersoneel (basisgegevens salaris inclusief salarisstroken en jaaroverzichten) over de jaren 1999 tot en met 2004. De medewerker is en was destijds verplicht om gegevens aan te leveren voor het uitvoeren van een betrouwbare salarisadministratie.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De applicatie zelf is toegankelijk voor enkele medewerkers van het bureau finance & control van DC HR.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Defensie

Bezoekadres

Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
NEDERLAND